تولید محتوا B2C

تولید محتوا B2C

تولید محتوا مشهد تبدیل به مقوله ای گسترده و تخصصی شده است و ما در مواجهه با این گستردگی در اولین قدم باید هدف خود را از تولید محتوا مشخص کنیم و همانطور که در مقاله استراتژی تولید محتوا نیز گفته شد؛ اساس تولید محتوا بر پایه نوع مخاطب نهایی و پرسونا مخاطب است. نوعی از...
بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا علمی نو ظهور در دنیای امروز ما است که با پر رنگ شدن عرصه‌های دیجیتال روز به  روز نیاز کسب و کار‌ها به  این علم بیشتر و بیشتر می‌شود. تولید محتوا مشهد بدون در نظر گرفتن نکات بازاریابی محتوا منجر به افزایش ترافیک سایت و در نتیجه رونق کسب و کار...
تولید محتوا B2B

تولید محتوا B2B

B2B در واقع مخفف عبارت (Business to Business Marketing) است. وقتی صحبت از بازاریابی می‌شود همه ما تصور می‌کنیم که یک سوی این بازاریابی یک شرکت تجاری است و در سوی دیگر مشتری قرار دارد، اما این تنها بخشی از از دنیای بزرگ و پیچیده تجارت است. بخش دیگر این دنیای پیچیده را...
استراتژی تولید محتوا

استراتژی تولید محتوا

استراتژی تولید محتوا در واقع تعیین نقشه راه است. اگر هدف ما از تولید محتوا مشهد توسعه کسب و کار و گسترش آن در سطح کشور و کل فضا دیجیتال مارکتینگ مشهد را جنگلی انبوه از داده‌ها، روش‌ها و محتوا‌ها در نظر بگیریم بدیهی است که بدون نقشه درست و برنامه ریزی مشخص به هدف نهایی...